Miasto Wrocław
Dzień Życzliwości
film reklamowy
scenariusz / produkcja
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
Brief

Każdego roku, we Wrocławiu, czyli w polskiej stolicy krasnali w wyjątkowy sposób obchodzi Dzień Życzliwości. W 2019 roku mieliśmy okazję być częścią promocji otwartości, życzliwości i wrażliwości na drugiego człowieka.

Video

We współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia stworzyliśmy happening, którego celem było ożywienie znanych wrocławianom krasnali i zaproszenie ich do spotkań z mieszkańcami miasta. Całą akcję nagraliśmy, a krótkie video, które powstało podczas happeningu posłużyło do promocji idei wydarzenia.